top of page
Anchor 1

ouderschap bij scheiding.

Bij een scheiding komt veel kijken. Er valt heel veel te regelen tussen jullie als (voorlopig nog) partners naar weldra individuele ouders van jullie gezamenlijk(e) kind(deren). Over de juridische kant en het financiële luik is er al heel wat informatie beschikbaar en kan je reeds bij heel wat mensen of instanties terecht.

 

Maar zijn jullie voldoende ingelicht over de emotionele Roller Coaster waar jullie mogelijks in terecht kunnen komen? En hoe vertel je je kind dat je gaat scheiden? Staan jullie voldoende stil bij de impact van de scheiding op de kinderen en houden jullie voldoende rekening met zijn/haar stem in dit verhaal?

Ouderschap bij scheiding

Je kind steunen tijdens en na de scheiding

Een scheiding heeft een zware impact op een kind en zo'n life-event is voor een kind daarenboven ook veel moeilijker te begrijpen/plaatsen dan voor een volwassene.

 

Tijdens deze lezing is er vooral aandacht voor de belevingswereld van je kind in het ganse scheidingsproces. We gaan ook dieper in op de scheidingsboodschap, hoe je kan blijven waken over ieders welbevinden tijdens deze moeilijke periode en vooral wat voor het kind belangrijk is.

 

De spreker Helga Smet brengt aandachtspunten naar voor met betrekking tot 'de scheiding' door de ogen van je kind. Er is ruimte  voor vragen waar de spreker graag op ingaat.

voor ouders van kinderen tot 12 jaar

Schermafbeelding 2020-12-02 om 13.10.37.
bottom of page