top of page

Regels, afspraken & grenzen


Grenzen zijn geen hindernissen, maar een veilig kader waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen. Kinderen hebben behoefte aan grenzen, regels en discipline, want het zegt wat van hen verwacht wordt. Soms denken ouders dat het hanteren van grenzen de relatie met hun kind zal verslechteren of dat het afbreuk doet aan de liefde voor hun kind. Het tegendeel is waar. Een kind dat geen grenzen kent is vaak verward, bang en onzeker.

Soms hebben ouders wel een beeld van de gewenste huisregels , maar vinden ze het moeilijk om ze door te voeren. Ze weten niet hoe te reageren of zijn onzeker over hun ouderlijke vaardigheden.

Enkele tips in het stellen van grenzen:

  • Vorm als ouders één front. Zorg ervoor dat jullie dezelfde aanpak hebben. Bespreek eventuele meningsverschillen niet in het bijzijn van de kinderen

  • Stel duidelijke regels op voor belangrijke zaken, maar verspil geen tijd aan ontelbare regels over details. Je kan ze niet allemaal consequent hanteren, waardoor je het gevoel krijgt te falen.

  • Een regel is pas een regel als er ook consequentie is voor het niet volgen van de regel.

  • Aanmoedigen en complimenteren wanneer kinderen zich houden aan de regels is vaak al voldoende.

  • Geef het goede voorbeeld.

  • Communiceer met jouw kinderen over de grenzen. Geef hen een duidelijk antwoord op de “waarom (niet)”-vraag. Ze mogen een mening hebben of een boos gezicht trekken, maar ze moeten zich er wel aan houden.

  • Vanaf twaalf jaar kan je kinderen betrekken bij het opstellen van huisregels. Ze mogen hun mening geven en discussiëren, maar de beslissing blijft bij de ouder.

bottom of page