top of page

Ik ben de baas!


Kinderen zijn het gewoon dat er steeds iemand over hen 'de baas' is. Ze moeten luisteren naar hun ouders, de leerkracht, de sportcoach, … . Het is bijgevolg normaal dat dit ook terug komt in hun spel. Maar soms gebeurt dat andere kinderen het niet meer fijn vinden om met een ‘bazig kind’ te spelen. De sociale ontwikkeling kan dan in het gedrang komen.

  • Bazigheid kan onderdeel zijn van een normale ontwikkelingsfase voor een peuter. Peuters kunnen zich nog niet in anderen inleven en verwachten dat iedereen zich naar hen schikt. Als kleuter leren ze langzaamaan dat de wereld niet rond hen draait.

  • Als je kind al groter is, is het aangewezen om na te gaan waar het precies gebeurt? Enkel op school of ook thuis of op andere plaatsen? Hoe reageer je zelf? Hoe reageren anderen? Pas als je een duidelijk beeld hebt, kan je een aanpak plannen en afspraken maken.

  • Soms gaat het over een gevoel van controle krijgen. Alles lijkt voor hen beslist te worden en ze willen doen wat ze zelf willen. Het kan dan helpen om je kind meer verantwoordelijkheid te geven. Als hij merkt dat hij zelf bepaalde dingen kan, hoeft hij niet zo dwingend te zijn.

  • Sociale vaardigheden aanleren is ook een onderdeel van opvoeden. Leren samen spelen, delen, op een beleefde manier iets vragen,… zijn zaken die aangeleerd en geoefend moeten worden. Blijf zelf hierrond het goede voorbeeld geven.

  • Dat leerproces kan in het begin frustratie veroorzaken bij kinderen, want ze krijgen hun zin niet. Aanvaard dat dergelijke proces tijd vraagt in de ontwikkeling.

  • Vergeet niet te complimenteren wanneer je kinderen gewenst sociaal gedrag vertonen.

  • Bazigheid kan ook gewoon een karaktertrek zijn. Het hoeft zelfs geen slechte karaktertrek te zijn, als het op de juiste manier ingezet wordt, bijvoorbeeld in leiderschap.

bottom of page