top of page

6 tips bij het opstellen van huisregels


Een belangrijke basis in positief opvoeden is het scheppen van een helder kader voor kinderen. Als ouder moet je duidelijk maken wat je van je kind verwacht en nagaan of je kind dit ook begrijpt. Dit creëert een veilig kader waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Grenzen stellen kan je onder andere doen door duidelijke regels te makken binnen je gezin.

  • Vind een goed evenwicht in het aantal regels. Te weinig regels zorgt voor chaos, te veel regels zorgt ervoor dat kinderen zich niet kunnen uiten en de wereld ontdekken.

  • Pas de regels eerlijk en consequent toe. De regels gelden voor alle kinderen in het gezin onder alle omstandigheden op dezelfde manier. Bijvoorbeeld: als het oudste kind op de leeftijd van 12 iets langer mag opblijven, mag het jongste dat ook vanaf die leeftijd.

  • Zorg dat je al ouders op één lijn staat wat betreft de regels. Het is belangrijk dat beide ouders hetzelfde gedrag prijzen of bestraffen.

  • Zorg dat je kinderen de afspraak begrijpen. Stel vragen om na te gaan of ze weten wat ze in een bepaalde situatie moeten doen.

  • Formuleer de regels op een positieve manier. Zorg dat kinderen weten wat ze wel moeten doen in plaats van wat ze niet mogen doen. Bijvoorbeeld: “Niet liegen” wordt “Eerlijk zijn” en “Niet roepen” wordt “Rustig praten”.

  • Betrek je kinderen in de mate van het mogelijke bij het opstellen van regels, vooral oudere kinderen. Op die manier kan je al op voorhand een compromis sluiten, wat de haalbaarheid van een afspraak verhoogt. Let wel: kinderen mogen hun mening zeggen, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.

bottom of page