top of page

Kom op voor jezelf


Assertief zijn betekent opkomen voor jezelf en je eigen mening en terwijl respect voor anderen te bewaren. Een heel aantal factoren spelen mee in assertiviteit, waardoor het voor de ene persoon al wat makkelijker lijkt dan voor de andere. Het staat wel vast dat je assertief zijn kan leren. Voor kinderen en jongeren is het onderdeel van hun groeiproces.

  • Maak een duidelijk onderscheid tussen agressief-assertief-passief. Het gaat om een evenwicht vinden tussen respect voor jezelf en respect voor anderen.

  • Assertief zijn gaat niet enkel over de juiste woorden, maar de manier waarop je ze zegt. Spreken op een rustige manier is belangrijk.

  • Ook met je lichaamstaal kan je spreken. Onder andere rechtop staan en de andere in de ogen kijken zijn middelen om assertief te communiceren

  • Assertief zijn betekent niet enkel je mening durven zeggen. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over grenzen stellen. Niet “ja” zeggen wanneer je “nee” bedoelt.

  • Hoe je kijkt naar jezelf en de toekomst hebben invloed op je assertiviteit. Als je denkt dat je niets kan of niets waard bent, ga je minder snel voor jezelf opkomen.

Heb je het gevoel dat je tiener het hiermee moeilijk heeft? We bieden nu assertiviteitstrainingen aan voor tieners tussen 12 en 14 jaar en jongeren tussen 15 en 17 jaar. De trainingen omvatten drie namiddagen waarin kleine groep handvaten worden aangereikt om assertiviteit te leren. Meer info kan je hier vinden.

bottom of page