top of page

Rivaliteit tussen broers en zussen


Broers en zussen hebben vaak een hechte band omdat ze veel delen. Toch zit er soms rivaliteit in deze band. Kinderen lijken te strijden om de meeste aandacht en liefde van hun ouders. Het kan dan voor ouders lastig zijn om een goed evenwicht hierin te vinden.

  • Probeer jezelf in de schoenen te plaatsen van het kind dat zich achteruit gesteld voelt. Bijvoorbeeld: Bij de komst van een nieuwe baby is het oudste kind soms jaren alleen geweest voor de aandacht verdeeld moest worden. Voor kinderen is deze verandering soms moeilijk te accepteren.

  • Kijk naar de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Zo is het voor peuters heel moeilijk om te begrijpen dat er rekening gehouden moet worden met anderen. Ze denken dat de wereld rond hen draait.

  • Maak een dagindeling waarin iedereen zijn plaats krijgt. Het helpt vaak dat kinderen expliciet weten dat er een stabiel patroon is waarvan zij deel uitmaken. Schrijf de dagroutine desnoods op of maak er een knutselproject van met het hele gezin.

  • Als een broertje of zusje meer aandacht nodig heeft op een bepaald vlak moet dit kunnen. Leg aan de kinderen uit waarom dit zo is en maak het deel van de routine. Kinderen begrijpen meer dan we denken.

  • Het is niet altijd even gemakkelijk om te realiseren, maar blijf werken naar individuele aandacht voor elk kind op regelmatige basis. Een verhaaltje voorlezen in bed bij één van de kinderen of de kippen eten geven met een ander kind zijn kleine dingen die kinderen onthouden en waarderen.

  • Probeer aandachtig te zijn om rivaliteit niet aan te wakkeren. Vergelijk je kinderen niet of gebruik het ene kind niet als voorbeeld voor het andere. Vermijd zinnen zoals: “Kijk hoe flink je broer alles opeet, dus eet jij je bord ook maar leeg.”

  • Grijp niet meteen naar strafmaatregelen. Dit zal het gevoel van onrechtvaardigheid en ongelijkheid alleen maar vergroten bij het kind dat zich achteruit gesteld voelt. Probeer positieve aandacht op momenten dat het wel goed gaat. Dit geldt natuurlijk niet als het gedrag langdurig blijft aanhouden of er sprake is van agressie.

bottom of page