top of page

Alfabet van de Opvoeding: T van Talenten


Men zegt soms dat we leven in een competitiemaatschappij: alles moet altijd beter en sneller. Kinderen moeten hierin vanaf jonge leeftijd meedraaien. Er worden hoge verwachtingen gesteld, wat stress kan veroorzaken.

Is er in dergelijke maatschappij plaats om talenten te ontwikkelen?

Wanneer we spreken over talenten bij kinderen, hebben we het niet over prestaties en resultaten of het ene kind vergelijken met het andere. Het gaat niet over “Wat kan mijn kind goed?”. Het gaat over het hele kind in beeld brengen met aandacht voor groei vanuit mogelijkheden en interesses én sterker maken op domeinen waarin ze zich goed voelen. Betere vragen zijn dus “Wat doet mijn kind graag?” en “Waarvoor heeft mijn kind de kracht om helemaal voor te gaan?”.

Als ouder kan je talenten stimuleren door:

  • Aandacht te hebben voor groeimogelijkheden en potentieel;

  • Positieve aandacht te geven;

  • Een rijke en aanmoedigende leer- en leefomgeving te creëren;

  • De veerkracht van je kind te vergroten;

  • Zelfstandigheid bij je kind na te streven.

We geven ook lezingen rond het thema Talenten. Meer informatie vind je hier.

bottom of page