top of page

Ik blijf thuis!


Het kan gebeuren dat kinderen na school even alleen thuis zijn of dat ze geen zin hebben om mee boodschappen te gaan doen. Een kind alleen thuis laten is voor veel ouders een bezorgdheid. Is dit wel toegelaten? Vanaf welke leeftijd kan het?

  • Er is geen wet die duidelijk stelt vanaf welke leeftijd kinderen alleen thuis mogen blijven. Het gaat hier om de inschatting van de ouders: Is mijn kind verantwoordelijk? Kan hij/zij zich aan de afspraak houden? Kan hij/zij gevaar inschatten?... Over het algemeen stelt men wel dat het vanaf 10 jaar (in meer of mindere mate) mogelijk is. Als het kind ook de verantwoordelijkheid heeft over een jonger kind wordt een minimumleeftijd van 14 jaar aangewezen.

  • Wees eerlijk en duidelijk naar je kind toe. Zeg waar je naartoe gaat en hoe lang je (ongeveer) weg bent.

  • Bouw stapsgewijs op, zowel in tijd als in afstand. Laat een kind eerst even alleen als je snel naar de bakker gaat of een jonger kind bij de opvang oppikt.

  • Maak duidelijke afspraken met je kind. Wat mag/moet hij doen als je weg bent? Mag hij/zij de deur open doen? Mag de telefoon beantwoord worden?

  • Leg uit wat hij/zij kan doen in geval van nood en zorg dat je kind steeds een ouder of iemand anders in de buurt kan bereiken. Zo kan je bijvoorbeeld een lijst van telefoonnummers ophangen.

  • Sluit je kind niet op. Zorg dat hij/zij steeds buiten kan in geval van nood.

  • “Alleen-tijd” voor kinderen is waardevol in hun groeiproces naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hou wel steeds in de gaten wat comfortabel is voor je kind. Elk kind heeft zijn eigen tempo. Het is niet de bedoeling dat je kind bang wacht tot je terug bent.

bottom of page